Sistema d’informació i senyalística COVID-19

Zona de desinfección
 • Any: 2020
 • Client: Museu Nacional d’Art de Catalunya
 • Avanti Studio: consultoria wayfinding, fluxes de recorreguts i senyalització, disseny de pictogrames, plànols d’orientació i infografies.
 • Copy: Alex Dobaño i l’equip del museu
 • Il·lustració i maquetació: Ana Rey i Joan Redolad
 • Producció i instal·lació: Grafiks
  Audiovisual: David Arasa

Wayfinding i senyalització preventiva davant la Covid-19. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Avanti Avanti ha desenvolupat un sistema wayfinding de senyalització i d’informació per a la prevenció de la Covid-19 als centres de cultura. El sistema permet que les persones puguin disfrutar de la cultura de manera segura i comfortable, i s’ha implementat també al Museo Picasso, la Sagrada Familia i a la Casa Museo Gaudí.

Wayfinding i senyalització preventiva davant la Covid-19. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Avanti Avanti ha desenvolupat un sistema wayfinding de senyalització i d’informació per a la prevenció de la Covid-19 als centres de cultura. El sistema permet que les persones puguin disfrutar de la cultura de manera segura i comfortable, i s’ha implementat també al Museo Picasso, la Sagrada Familia i a la Casa Museo Gaudí.

 • Any: 2020
 • Client: Museu Nacional d’Art de Catalunya
 • Avanti Studio: consultoria wayfinding, fluxes de recorreguts i senyalització, disseny de pictogrames, plànols d’orientació i infografies.
 • Copy: Alex Dobaño i equip del museu
 • Il·lustració i maquetació: Ana Rey i Joan Redolad
 • Producció i instal·lació: Grafiks
  Audiovisual: David Arasa
 •  

“La falta d’uniformitat en la informació i els continus canvis en les normatives de prevenció, suposen una de les principals amenaces per a la ràpida recuperació de la confiança dels públics i de les plantilles dels espacis de la cultura. Els museus necessiten solucions ad hoc per informar amb claredat i consistència a través d’un fil narratiu que discorri per tots els mitjans; iniciant-se en la publicitat impresa i els canals digitals i finalitzant en la gràfica de l’entorn o la senyalització.” 

Alex Dobaño, soci fundador d’Avanti Studio i consultor de disseny wayfinding.

Wayfinding integral

La Covid-19 ha portat als museus a enfrentar-se a un important dilema, reduïr els espais i serveis oberts al públic, o portar a terme un replantejament integral de la experiència de la visita i dels recursos de comunicació.

El sistema wayfinding de prevenció concebut per Avanti Studio parteix d’una visió integral. Complementa la planificació de fluxes de recorreguts, la senyalètica i la gràfica espacial amb altres recursos de comunicació i sensibilització: la publicitat en premsa, els continguts i els audiovisuals en xarxes socials.

Comunicació en l’entorn

Un cop al museu la informació es desplega de manera gradual a través de la senyalització. Es presenta la informació necessària solament al lloc i en el moment adequat, amb la finalitat d’interferir el mínim en la experiència museogràfica.

1. En accedir al museu, la cartelleria ens indica que entrem a un edifici segur i comfortable.

2. Abans d’iniciar la visita la càrrega informativa es més intensa. Hi ha una zona de higienització i habilitem un espai de benvinguda informatiu on el públic es prepara per a la visita. Les persones necessiten crear el seu plànol mental del museu per a sentir-se segures, aprendre els nous recorreguts de la visita, informar-se de quins serveis estan temporalment inactius i interioritzar les noves normes de seguretat i comportament.

3. Als espais de circulació, serveis, escales o ascensors s’informa de manera específica sobre el sentit de la circulació, entrades, sortides, aforaments o normes i recomanacions específiques de cada àrea.

4. Dintre de les sales d’exposició, rebaixem les intervencions per a que el públic pugui disfrutar de l’experiència sense distraccions. Les intervencions es limiten a recordar les normes i a reforçar el sentit de la visita.

Señal en la contrahuella de una escalera
Sañal sobre pavimento indicando la entrada a las salas

“El equipo de Avanti Studio dispone de una gran experiencia en este tipo de proyectos. Actúan con celeridad y precisión y aportan soluciones originales e innovadoras que mejoran en el transcurso de la ejecución, siempre con fluidez con el cliente.”

Daniel Giralt-Miracle, Director de contenidos de la Sagrada Família. 

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Per a saber més sobre el projecte

Share on email

Escriu-nos si vols saber més sobre els nostres serveis, conferències o tallers.

Envíans els teus dubtes des d’aquest formulari

Subscriu-te al Newsletter

Avanti Studio

Communication design
for environments
Wayfinding · City
Museum · Diversity

Contacte

Avís

Leer Madrid

Recorrido de personas en la ciudad de madrid
Ilustración de los recorridos de los usuarios del sistema Leer Madrid
Ilustración de los recorridos de los usuarios del sistema Leer Madrid
 • Any: 2018
 • Client: Ayuntamiento de Madrid
 • Avanti Studio: Equip local wayfinding i estratègies de disseny universal
 • Direcció de projecte: Applied Wayfinding
 • Il·lustració: Applied Wayfinding
 • Urbanisme i arquitectura: Paisaje transversal, CG Arquitectos, Urban Networks
 • Dimas García

Leer Madrid. Pla de senyalització peatonal

En 2016 Applied Wayfinding va ser l’empresa seleccionada per a definir la futura senyalització de la capital espanyola. L’empresa britànica va escollir Avanti Studio com equip local i empresa consultora de wayfinding universal per a la redacció del pla de senyalització intel·ligent, sostenible i universal de Madrid.

Leer Madrid. Plan de señalización peatonal de Madrid​

En 2016 Applied Wayfinding fué la empresa seleccionada para definir la futura señalización de la capital española. La empresa británica, eligió a Avanti Studio como equipo local y empresa consultora de wayfinding universal para la redacción del plan de señalización inteligente, sostenible e universal de Madrid.

 • Año: 2018
 • Cliente: Ayuntamiento de Madrid
 • Avanti Studio: equipo local de wayfinding universal
 • Dirección de proyecto: Applied Wayfinding
 • Ilustración: Applied Wayfinding
 • Urbanismo y arquitectura: Paisaje transversal, CG Arquitectos, Urban Networks
 • Dimas García
 •  
Applied Wayfinding

Els beneficis d'un sistema d'orientació sostenible i universal

Madrid té 3,16 milions d’habitants. En 2018 la visitaren 9 milions de persones. És una ciutat cosmopolita on conviuen els residents, amb les persones que es desplacen diàriament a la ciutat, les que la visiten de manera més o menys regular, i els turistes. Madrid ha adquirit una àmplia perspectiva de la diversitat. Un sistema d’orientació flexible, universal i sostenible, oferirà grans beneficis per a la ciutat i les seves persones.

Un sistema per a compensar

El Disseny Wayfinding Universal és una disciplina dirigida a implantar sistemes integrats d’orientació en l’entorn; universals, sostenibles i intel·ligents. La seva finalitat és millorar la llegibilitat dels entorns i facilitar l’orientació de totes les persones amb el màxim d’autonomia.

Per a facilitar l’orientació de tothom en la ciutat, el sistema ha de ser flexible i adaptarse a qualsevol situació, la seva funció és compensar. Compensar la manca de recursos o capacitats individuals de les personas així com les limitacions de llegibilitat de l’entorn.

El sistema s’ha d’adaptar amb naturalitat al màxim de situacions possibles, en entorns de condicions diverses i en canvi permanent. A menys habilitats personals o menor llegibilitat de l’entorn més gran serà el nombre de recursos que el sistema haurà de proporcionar.

Condicionants personals per a l'orientació

Per a Leer Madrid, Avanti Studio va definir les 6 condicions principals que determinen la capacitat individual d’orientar-se en la ciutat:
Idioma, capacitat funcional, perfil socio-econòmic i grau de coneixement de la ciutat, així com el motiu, el ritme i el mode en què ens desplacem.

El cub de la diversitat representa de manera realista les condicions que determinen la capacitat individual d’orientació en la ciutat. El cub ens permet simular múltiples combinacions per a cada individu, situacions a les quals el sistema haurà de donar resposta abans i durant els recorreguts per la ciutat.

Identificación de necesidades partiendo del cubo de la diversidad

La utilizació del cub va permetre a totes les parts implicades canviar la perspectiva davant les necessitats dels usuaris al llarg dels seus recorreguts per la ciutat. Va ampliar la visió de l’equip permetent crear propuestas con más conciencia, creatividad, innovación para Leer Madrid.

He estado pensando, planeando y diseñando sistemas de orientación durante muchos años. La forma en que hablas del diseño universal me ha abierto los ojos. Es muy importante que llevemos esto a nuestro diseño para que realmente podamos marcar la diferencia pensando en las personas.”

Richard Simon, socio y director de planificación de Applied Wayfinding.

Cubo de la Diversidad

El cubo de la diversidad, es una herramienta concebida por Avanti Studio y la Design for All Foundation. Es uno de nuestros recursos de co-creación para la innovación de  productos y servicios con perspectiva de diversidad. ¿Lo quieres probar?

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Per saber més sobre el projecte

Share on email

Escriu-nos si vols saber més sobre els nostres serveis, conferències o tallers.

Envia’ns els teus dubtes des d’aquest formulari

Subscriu-te a la Newsletter

Avanti Studio

Disseny estratègic d’entorns de comunicació per connectar amb el públic real i potencial

Contacte

Avís

Basílica de la Sagrada Família

Basílica de la Sagrada Família, Global Design, Proyecto de Global Design para mejorar la orientación y la interpretación del patrimonio durante la visita al recinto de la Sagrada Familia. Consultoría de wayfinding y de diseño para todos. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Diseño de paneles interpretativos, planimetrías e infografías. Colaboradores: Ernest Ameller y Sonia Ciriza. Producción: Expomon.
Panel interpretativa de la Sagrada Familia
Basílica de la Sagrada Família, Global Design, Proyecto de Global Design para mejorar la orientación y la interpretación del patrimonio durante la visita al recinto de la Sagrada Familia. Consultoría de wayfinding y de diseño para todos. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Diseño de paneles interpretativos, planimetrías e infografías. Colaboradores: Ernest Ameller y Sonia Ciriza. Producción: Expomon.
 • Año: 2014 – Actualidad
 • Cliente: Basílica de la Sagrada Família
 • Avanti Studio: consultoría wayfinding, flujos de recorridos, diseño de pictogramas, planos de orientación e Infografías.
 • Diseño industrial: Avanti Studio y Ernest Ameller
 • Redacción de contenidos: Daniel Giralt-Miracle
 • Producción 1a Fase: Expomon
 • Producción 2a Fase: 47 Sendes

Diseño Wayfinding de la Basílica de la Sagrada Família

En 2016 Avanti Studio fue la empresa ganadora del concurso para la redefinición y diseño integral del sistema de orientación y señalización de la basílica.

El objeto de este, era mejorar la eficiencia, la estética y sostenibilidad de un sistema que no era eficaz.

 

Basílica De La Sagrada Família

En 2016 Avanti Studio fue la empresa ganadora del concurso para la redefinición y diseño integral del sistema de orientación y señalización de la basílica. El objeto de este, era mejorar la eficiencia, la estética y sostenibilidad de un sistema que no era eficaz.

 • Año: 2016 – Actualidad
 • Año: 2014 – Actualidad
 • Cliente: Basílica de la Sagrada Família
 • Avanti Studio: consultoría wayfinding, flujos de recorridos, diseño de pictogramas, planos de orientación e Infografías.
 • Diseño industrial: Avanti Studio y Ernest Ameller
 • Redacción de contenidos: Daniel Giralt-Miracle
 • Producción 1a Fase: Expomon
 • Producción 2a Fase: 47 Sendes
 •  
Fachada de la Basílica de La Sagrada Família

Primer activo turístico de Cataluña

La Sagrada Familia es Patrimonio de la Humanidad. La fachada de la Natividad y la cripta son obra de Antoni Gaudí. En 2016, fue la segunda iglesia más visitada de Europa después de la Basílica de San Pedro en Roma, el lugar turístico más visitado de Catalunya y el tercero más visitado de España. En 2015 la visitaron 4 millones de personas.

Aglomeraciones durante la visita

Identificación de necesidades

El análisis de las encuestas realizadas a 450 visitantes, varios recorridos fotográficos y nuestro registro del flujo de itinerarios completaron un plan de acciones de mejoras para dar respuesta a las necesidades de los usuarios/as y la organización.

Necesidades del público

 1. Recorridos sin barreras ni zonas colapsadas
 2. Ayuda en la interpretación de los activos patrimoniales
 3. Identificación rápida de accesos, recorridos y servicios principales
 4. Accesibilidad física, sensorial y cognitiva
 5. Atención a la diversidad cultural

Necesidades de la organización

 1. Consistencia narrativa y de diseño del sistema
 2. Flexibilidad ante los cambios constantes por obras 
 3. Mantenimiento y actualización de la información
 4. Integración de los recursos wayfinding: personales, espaciales y de comunicación
 5. Control sobre flujos y duración de los de recorridos
 6. Legibilidad y diseño de contenidos y señales
 7. Activación y puesta en valor de las áreas y activos con menos visibilidad

Acciones de mejora

Basílica de la Sagrada Família, Global Design, Proyecto de Global Design para mejorar la orientación y la interpretación del patrimonio durante la visita al recinto de la Sagrada Familia. Consultoría de wayfinding y de diseño para todos. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Diseño de paneles interpretativos, planimetrías e infografías. Colaboradores: Ernest Ameller y Sonia Ciriza. Producción: Expomon.
Basílica de la Sagrada Família, Global Design, Proyecto de Global Design para mejorar la orientación y la interpretación del patrimonio durante la visita al recinto de la Sagrada Familia. Consultoría de wayfinding y de diseño para todos. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Diseño de paneles interpretativos, planimetrías e infografías. Colaboradores: Ernest Ameller y Sonia Ciriza. Producción: Expomon.
Basílica de la Sagrada Família, Global Design, Proyecto de Global Design para mejorar la orientación y la interpretación del patrimonio durante la visita al recinto de la Sagrada Familia. Consultoría de wayfinding y de diseño para todos. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Diseño de paneles interpretativos, planimetrías e infografías. Colaboradores: Ernest Ameller y Sonia Ciriza. Producción: Expomon.
Basílica de la Sagrada Família, Global Design, Proyecto de Global Design para mejorar la orientación y la interpretación del patrimonio durante la visita al recinto de la Sagrada Familia. Consultoría de wayfinding y de diseño para todos. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Diseño de paneles interpretativos, planimetrías e infografías. Colaboradores: Ernest Ameller y Sonia Ciriza. Producción: Expomon.
Basílica de la Sagrada Família, Global Design, Proyecto de Global Design para mejorar la orientación y la interpretación del patrimonio durante la visita al recinto de la Sagrada Familia. Consultoría de wayfinding y de diseño para todos. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Diseño de paneles interpretativos, planimetrías e infografías. Colaboradores: Ernest Ameller y Sonia Ciriza. Producción: Expomon.

“El equipo de Avanti Studio dispone de una gran experiencia en este tipo de proyectos. Actúan con celeridad y precisión y aportan soluciones originales e innovadoras que mejoran en el transcurso de la ejecución, siempre con fluidez con el cliente.”

Daniel Giralt-Miracle, Director de contenidos de la Sagrada Família. 

Basílica de la Sagrada Família, Global Design, Proyecto de Global Design para mejorar la orientación y la interpretación del patrimonio durante la visita al recinto de la Sagrada Familia. Consultoría de wayfinding y de diseño para todos. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Diseño de paneles interpretativos, planimetrías e infografías. Colaboradores: Ernest Ameller y Sonia Ciriza. Producción: Expomon.
Basílica de la Sagrada Família, Global Design, Proyecto de Global Design para mejorar la orientación y la interpretación del patrimonio durante la visita al recinto de la Sagrada Familia. Consultoría de wayfinding y de diseño para todos. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Diseño de paneles interpretativos, planimetrías e infografías. Colaboradores: Ernest Ameller y Sonia Ciriza. Producción: Expomon.
Basílica de la Sagrada Família, Global Design, Proyecto de Global Design para mejorar la orientación y la interpretación del patrimonio durante la visita al recinto de la Sagrada Familia. Consultoría de wayfinding y de diseño para todos. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Diseño de paneles interpretativos, planimetrías e infografías. Colaboradores: Ernest Ameller y Sonia Ciriza. Producción: Expomon.
Basílica de la Sagrada Família, Global Design, Proyecto de Global Design para mejorar la orientación y la interpretación del patrimonio durante la visita al recinto de la Sagrada Familia. Consultoría de wayfinding y de diseño para todos. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Diseño de paneles interpretativos, planimetrías e infografías. Colaboradores: Ernest Ameller y Sonia Ciriza. Producción: Expomon.
Basílica de la Sagrada Família, Global Design, Proyecto de Global Design para mejorar la orientación y la interpretación del patrimonio durante la visita al recinto de la Sagrada Familia. Consultoría de wayfinding y de diseño para todos. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Diseño de paneles interpretativos, planimetrías e infografías. Colaboradores: Ernest Ameller y Sonia Ciriza. Producción: Expomon.

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Per saber més sobre el projecte

Share on email

Escriu-nos si vols saber més sobre els nostres serveis, conferències o tallers.

Envia’ns els teus dubtes des d’aquest formulari

Subscriu-te a la Newsletter

Avanti Studio

Disseny estratègic d’entorns de comunicació per connectar amb el públic real i potencial

Contacte

Avís

Pavelló de Catalonia in Venice

Biennale Venezia 2017, Catalonia in Venice. Señalización, Diseño de la señalización inclusiva, planos táctiles y visuales de la ciudad de Venecia y el pabellón de Catalonia in Venice, Biennale di Venezia. Esposizione Internazionale d'Arte 2017. Eventi Collaterali.
Biennale Venezia 2017, Catalonia in Venice. Señalización, Diseño de la señalización inclusiva, planos táctiles y visuales de la ciudad de Venecia y el pabellón de Catalonia in Venice, Biennale di Venezia. Esposizione Internazionale d'Arte 2017. Eventi Collaterali.
 • Any: 2017
 • Client: Institut Ramon Llull
 • Museografia: Antoni Abad i Avanti Studio

Pavelló de Catalonia in Venice.

Disseny de la senyalística inclusiva, plànols tàctils i visuals de la ciutat de Venècia i el pavelló de Catalonia in Venice, Biennale di Venezia. Esposizione Internazionale d’Arte 2017. Eventi Collaterali.

Pavelló de Catalonia in Venice.

Disseny de la senyalística inclusiva, plànols tàctils i visuals de la ciutat de Venècia i el pavelló de Catalonia in Venice, Biennale di Venezia. Esposizione Internazionale d’Arte 2017. Eventi Collaterali.

 • Any: 2017
 • Client: Institut Ramon Llull
 • Museografia: Antoni Abad i Avanti Studio
Biennale Venezia 2017, Publicación. Catalonia in Venice., Inclusive Tactile Publication #LaVeneziaCheNonSiVede Graphics and #Designforall by @avantiavanti Tactile Comic by Max
Biennale Venezia 2017, Publicación. Catalonia in Venice., Inclusive Tactile Publication #LaVeneziaCheNonSiVede Graphics and #Designforall by @avantiavanti Tactile Comic by Max
Biennale Venezia 2017, Publicación. Catalonia in Venice., Inclusive Tactile Publication #LaVeneziaCheNonSiVede Graphics and #Designforall by @avantiavanti Tactile Comic by Max
“El primer pavelló Design for Amb ganxo) Blind.wiki/venezia representa a Catalunya com a Eventi Collateralli”

La Vanguardia. Mery Cuesta, comisaria

Biennale Venezia 2017, Catalonia in Venice. Señalización, Diseño de la señalización inclusiva, planos táctiles y visuales de la ciudad de Venecia y el pabellón de Catalonia in Venice, Biennale di Venezia. Esposizione Internazionale d'Arte 2017. Eventi Collaterali.
Biennale Venezia 2017, Catalonia in Venice. Señalización, Diseño de la señalización inclusiva, planos táctiles y visuales de la ciudad de Venecia y el pabellón de Catalonia in Venice, Biennale di Venezia. Esposizione Internazionale d'Arte 2017. Eventi Collaterali.
Biennale Venezia 2017, Catalonia in Venice. Señalización, Diseño de la señalización inclusiva, planos táctiles y visuales de la ciudad de Venecia y el pabellón de Catalonia in Venice, Biennale di Venezia. Esposizione Internazionale d'Arte 2017. Eventi Collaterali.
Biennale Venezia 2017, Catalonia in Venice. Señalización, Diseño de la señalización inclusiva, planos táctiles y visuales de la ciudad de Venecia y el pabellón de Catalonia in Venice, Biennale di Venezia. Esposizione Internazionale d'Arte 2017. Eventi Collaterali.
Biennale Venezia 2017, Catalonia in Venice. Señalización, Diseño de la señalización inclusiva, planos táctiles y visuales de la ciudad de Venecia y el pabellón de Catalonia in Venice, Biennale di Venezia. Esposizione Internazionale d'Arte 2017. Eventi Collaterali.
Biennale Venezia 2017, Catalonia in Venice. Señalización, Diseño de la señalización inclusiva, planos táctiles y visuales de la ciudad de Venecia y el pabellón de Catalonia in Venice, Biennale di Venezia. Esposizione Internazionale d'Arte 2017. Eventi Collaterali.

Agraïments: Ernest Ameller, Francesc Aragall (Design for All Foundation), Art per cent, Associació Discapacitat Visual Catalunya b1b2b3, Mònica Bilbao i Aleix Piè, Llorenç Blasi, Valeria Bottalico, Ferràn de Cots Matheu, Bernat Franquesa, Dimas García, Istituto dei Ciechi di Milano, Marià Pujol, Teresa Robles, Maria Sedó i ONCE Barcelona

Comparteix 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Per saber més sobre el projecte

Share on email

Escriu-nos si vols saber més sobre els nostres serveis, conferències o tallers.

Envia’ns els teus dubtes des d’aquest formulari

Subscriu-te a la Newsletter

Avanti Studio

Disseny estratègic d’entorns de comunicació per connectar amb el públic real i potencial

Contacte

Avís

Fundació La Caixa. Palau Macaya

Fundación La Caixa - Palau Macaya, Señalización, Palau Macaya, fue adquirido por la Caixa de Pensiones el año 1947, con el objetivo de instalar el primer Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos de la entidad. Hoy es un centreo de referencia de la Obra Social “la Caixa” para el impulso del diálogo sobre nuevos modelos y tendencias que contribuyen a construir una sociedad mejor. Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Colaboramos con Gauzak Design para el diseño industrial de los diferentes soportes y nos ha asesorado en la accesibilidad wayfinding Dimas García. Producción de Indexsign.
Panel de acceso a Palau Macaya
Fundación La Caixa - Palau Macaya, Señalización, Palau Macaya, fue adquirido por la Caixa de Pensiones el año 1947, con el objetivo de instalar el primer Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos de la entidad. Hoy es un centreo de referencia de la Obra Social “la Caixa” para el impulso del diálogo sobre nuevos modelos y tendencias que contribuyen a construir una sociedad mejor. Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Colaboramos con Gauzak Design para el diseño industrial de los diferentes soportes y nos ha asesorado en la accesibilidad wayfinding Dimas García. Producción de Indexsign.
 • Any: 2016
 • Client: Obra Social “La Caixa”
 • Avanti Studio: Consultoria i disseny wayfinding. Disseny de pictogrames, plànols i suports de senyalització. Disseny Braille 
  Disseny industrial: Avanti Studio amb Gauzak
  Accessibilitat wayfinding: Dimas García

Palau Macaya.
Obra Social "La Caixa"

Palau Macaya, va ser adquirit per la Caixa de Pensions l’any 1947, amb l’objectiu d’instal·lar-hi el primer l’Institut Educatiu de Sordmuts i de Cecs de l’entitat. Avui és un centre de referència de l’Obra Social “la Caixa” per a l’impuls del diàleg sobre nous models i tendències que contribueixin a construir una societat millor.

Palau Macaya.
Fundación La Caixa

Palau Macaya, va ser adquirit per la Caixa de Pensions l’any 1947, amb l’objectiu d’instal·lar-hi el primer l’Institut Educatiu de Sordmuts i de Cecs de l’entitat. Avui és un centre de referència de l’Obra Social “la Caixa” per a l’impuls del diàleg sobre nous models i tendències que contribueixin a construir una societat millor.

 • Any: 2016
 • Client: Obra Social “La Caixa”
 • Avanti Studio: Consultoria i disseny wayfinding. Disseny de pictogrames, plànols i suports de senyalització. Disseny Braille 
  Disseny industrial: Avanti Studio amb Gauzak
  Accessibilitat wayfinding: Dimas García
 •  
Fundación La Caixa - Palau Macaya, Señalización, Palau Macaya, fue adquirido por la Caixa de Pensiones el año 1947, con el objetivo de instalar el primer Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos de la entidad. Hoy es un centreo de referencia de la Obra Social “la Caixa” para el impulso del diálogo sobre nuevos modelos y tendencias que contribuyen a construir una sociedad mejor. Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Colaboramos con Gauzak Design para el diseño industrial de los diferentes soportes y nos ha asesorado en la accesibilidad wayfinding Dimas García. Producción de Indexsign.
Fundación La Caixa - Palau Macaya, Señalización, Palau Macaya, fue adquirido por la Caixa de Pensiones el año 1947, con el objetivo de instalar el primer Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos de la entidad. Hoy es un centreo de referencia de la Obra Social “la Caixa” para el impulso del diálogo sobre nuevos modelos y tendencias que contribuyen a construir una sociedad mejor. Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Colaboramos con Gauzak Design para el diseño industrial de los diferentes soportes y nos ha asesorado en la accesibilidad wayfinding Dimas García. Producción de Indexsign.
Fundación La Caixa - Palau Macaya, Señalización, Palau Macaya, fue adquirido por la Caixa de Pensiones el año 1947, con el objetivo de instalar el primer Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos de la entidad. Hoy es un centreo de referencia de la Obra Social “la Caixa” para el impulso del diálogo sobre nuevos modelos y tendencias que contribuyen a construir una sociedad mejor. Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Colaboramos con Gauzak Design para el diseño industrial de los diferentes soportes y nos ha asesorado en la accesibilidad wayfinding Dimas García. Producción de Indexsign.
Fundación La Caixa - Palau Macaya, Señalización, Palau Macaya, fue adquirido por la Caixa de Pensiones el año 1947, con el objetivo de instalar el primer Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos de la entidad. Hoy es un centreo de referencia de la Obra Social “la Caixa” para el impulso del diálogo sobre nuevos modelos y tendencias que contribuyen a construir una sociedad mejor. Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Colaboramos con Gauzak Design para el diseño industrial de los diferentes soportes y nos ha asesorado en la accesibilidad wayfinding Dimas García. Producción de Indexsign.
Fundación La Caixa - Palau Macaya, Señalización, Palau Macaya, fue adquirido por la Caixa de Pensiones el año 1947, con el objetivo de instalar el primer Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos de la entidad. Hoy es un centreo de referencia de la Obra Social “la Caixa” para el impulso del diálogo sobre nuevos modelos y tendencias que contribuyen a construir una sociedad mejor. Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Colaboramos con Gauzak Design para el diseño industrial de los diferentes soportes y nos ha asesorado en la accesibilidad wayfinding Dimas García. Producción de Indexsign.
Fundación La Caixa - Palau Macaya, Señalización, Palau Macaya, fue adquirido por la Caixa de Pensiones el año 1947, con el objetivo de instalar el primer Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos de la entidad. Hoy es un centreo de referencia de la Obra Social “la Caixa” para el impulso del diálogo sobre nuevos modelos y tendencias que contribuyen a construir una sociedad mejor. Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Colaboramos con Gauzak Design para el diseño industrial de los diferentes soportes y nos ha asesorado en la accesibilidad wayfinding Dimas García. Producción de Indexsign.
Fundación La Caixa - Palau Macaya, Señalización, Palau Macaya, fue adquirido por la Caixa de Pensiones el año 1947, con el objetivo de instalar el primer Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos de la entidad. Hoy es un centreo de referencia de la Obra Social “la Caixa” para el impulso del diálogo sobre nuevos modelos y tendencias que contribuyen a construir una sociedad mejor. Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Colaboramos con Gauzak Design para el diseño industrial de los diferentes soportes y nos ha asesorado en la accesibilidad wayfinding Dimas García. Producción de Indexsign.
Fundación La Caixa - Palau Macaya, Señalización, Palau Macaya, fue adquirido por la Caixa de Pensiones el año 1947, con el objetivo de instalar el primer Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos de la entidad. Hoy es un centreo de referencia de la Obra Social “la Caixa” para el impulso del diálogo sobre nuevos modelos y tendencias que contribuyen a construir una sociedad mejor. Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Colaboramos con Gauzak Design para el diseño industrial de los diferentes soportes y nos ha asesorado en la accesibilidad wayfinding Dimas García. Producción de Indexsign.
Fundación La Caixa - Palau Macaya, Señalización, Palau Macaya, fue adquirido por la Caixa de Pensiones el año 1947, con el objetivo de instalar el primer Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos de la entidad. Hoy es un centreo de referencia de la Obra Social “la Caixa” para el impulso del diálogo sobre nuevos modelos y tendencias que contribuyen a construir una sociedad mejor. Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de pictogramas y soportes de señalización. Colaboramos con Gauzak Design para el diseño industrial de los diferentes soportes y nos ha asesorado en la accesibilidad wayfinding Dimas García. Producción de Indexsign.

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Per saber més sobre el projecte

Share on email

Escriu-nos si vols saber més sobre els nostres serveis, conferències o tallers.

Envia’ns els teus dubtes des d’aquest formulari

Subscriu-te a la Newsletter

Avanti Studio

Disseny estratègic d’entorns de comunicació per connectar amb el públic real i potencial

Contacte

Avís

MACBA

 • Any: 2011
 • Client: MACBA
 • Avanti Studio: Disseny i normativa de la gràfica de les exposicions del Museu

MACBA.
Senyalística digital

Disseny de les plantilles de contingut i arquitectura de la informació.

 

MACBA.
Senyalística digital

Disseny de les plantilles de contingut i arquitectura de la informació.

 
 • Any: 2011
 • Client: MACBA
 • Avanti Studio: Disseny i normativa de la gràfica de les exposicions del Museu

Comparteix 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Per saber més sobre el projecte

Share on email

Escriu-nos si vols saber més sobre els nostres serveis, conferències o tallers.

Envia’ns els teus dubtes des d’aquest formulari

Subscriu-te a la Newsletter

Avanti Studio

Disseny estratègic d’entorns de comunicació per connectar amb el públic real i potencial

Contacte

Avís

MACBA

MACBA, Gráfica de exposiciones, Diseño y normativa de la gráfica de las exposiciones del Museo. El proyecto se inició con una auditoría de diseño para mejorar la accesibilidad del contenido textual de las exposiciones del MACBA. Cartelas, textos introductorios, textos de ámbito y hojas de sala, han sido rediseñados, normalizados y reubicados en el espacio con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la comprensión de estos. El diseño se ha desarrollado pensando en el usuario final y aplicando criterios de diseño para todos revisando alturas de texto y tamaños de la tipografía en cada uno de los soportes.
MACBA, Gráfica de exposiciones, Diseño y normativa de la gráfica de las exposiciones del Museo. El proyecto se inició con una auditoría de diseño para mejorar la accesibilidad del contenido textual de las exposiciones del MACBA. Cartelas, textos introductorios, textos de ámbito y hojas de sala, han sido rediseñados, normalizados y reubicados en el espacio con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la comprensión de estos. El diseño se ha desarrollado pensando en el usuario final y aplicando criterios de diseño para todos revisando alturas de texto y tamaños de la tipografía en cada uno de los soportes.
MACBA, Gráfica de exposiciones, Diseño y normativa de la gráfica de las exposiciones del Museo. El proyecto se inició con una auditoría de diseño para mejorar la accesibilidad del contenido textual de las exposiciones del MACBA. Cartelas, textos introductorios, textos de ámbito y hojas de sala, han sido rediseñados, normalizados y reubicados en el espacio con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la comprensión de estos. El diseño se ha desarrollado pensando en el usuario final y aplicando criterios de diseño para todos revisando alturas de texto y tamaños de la tipografía en cada uno de los soportes.
 • Any: 2011
 • Client: MACBA
 • Avanti Studio: Disseny i normativa de la gràfica de les exposicions del Museu

MACBA.
Gràfica d'exposicions

Disseny i normativa de la gràfica de les exposicions del Museu. El projecte es va iniciar amb una auditoria de disseny per a millorar l’accessibilitat del contingut textual de les exposicions del MACBA. Cartel·les, texts introductoris, texts d’àmbit i fulls de sala, han estat redissenyats, normalitzats i reubicats a l’espai amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i la comprensió d’aquests. El disseny s’ha desenvolupat pensant en l’usuari final i aplicant criteris de disseny per tothom revisant alçades de text i mides de la tipografia en cadascun dels suports.

MACBA.
Gràfica d'exposicions

Disseny i normativa de la gràfica de les exposicions del Museu. El projecte es va iniciar amb una auditoria de disseny per a millorar l’accessibilitat del contingut textual de les exposicions del MACBA. Cartel·les, texts introductoris, texts d’àmbit i fulls de sala, han estat redissenyats, normalitzats i reubicats a l’espai amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i la comprensió d’aquests. El disseny s’ha desenvolupat pensant en l’usuari final i aplicant criteris de disseny per tothom revisant alçades de text i mides de la tipografia en cadascun dels suports.

 • Any: 2011
 • Client: MACBA
 • Avanti Studio: Disseny i normativa de la gràfica de les exposicions del Museu
MACBA, Gráfica de exposiciones, Diseño y normativa de la gráfica de las exposiciones del Museo. El proyecto se inició con una auditoría de diseño para mejorar la accesibilidad del contenido textual de las exposiciones del MACBA. Cartelas, textos introductorios, textos de ámbito y hojas de sala, han sido rediseñados, normalizados y reubicados en el espacio con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la comprensión de estos. El diseño se ha desarrollado pensando en el usuario final y aplicando criterios de diseño para todos revisando alturas de texto y tamaños de la tipografía en cada uno de los soportes.
MACBA, Gráfica de exposiciones, Diseño y normativa de la gráfica de las exposiciones del Museo. El proyecto se inició con una auditoría de diseño para mejorar la accesibilidad del contenido textual de las exposiciones del MACBA. Cartelas, textos introductorios, textos de ámbito y hojas de sala, han sido rediseñados, normalizados y reubicados en el espacio con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la comprensión de estos. El diseño se ha desarrollado pensando en el usuario final y aplicando criterios de diseño para todos revisando alturas de texto y tamaños de la tipografía en cada uno de los soportes.
MACBA, Gráfica de exposiciones, Diseño y normativa de la gráfica de las exposiciones del Museo. El proyecto se inició con una auditoría de diseño para mejorar la accesibilidad del contenido textual de las exposiciones del MACBA. Cartelas, textos introductorios, textos de ámbito y hojas de sala, han sido rediseñados, normalizados y reubicados en el espacio con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la comprensión de estos. El diseño se ha desarrollado pensando en el usuario final y aplicando criterios de diseño para todos revisando alturas de texto y tamaños de la tipografía en cada uno de los soportes.
MACBA, Gráfica de exposiciones, Diseño y normativa de la gráfica de las exposiciones del Museo. El proyecto se inició con una auditoría de diseño para mejorar la accesibilidad del contenido textual de las exposiciones del MACBA. Cartelas, textos introductorios, textos de ámbito y hojas de sala, han sido rediseñados, normalizados y reubicados en el espacio con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la comprensión de estos. El diseño se ha desarrollado pensando en el usuario final y aplicando criterios de diseño para todos revisando alturas de texto y tamaños de la tipografía en cada uno de los soportes.

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Per saber més sobre el projecte

Share on email

Escriu-nos si vols saber més sobre els nostres serveis, conferències o tallers.

Envia’ns els teus dubtes des d’aquest formulari

Subscriu-te a la Newsletter

Avanti Studio

Disseny estratègic d’entorns de comunicació per connectar amb el públic real i potencial

Contacte

Avís

DHUB Barcelona

Punto de atención al visitante
Paneles interpretativos del edificio Disseny Hub Barcelona
 • Any: 2014
 • Client: Ajuntament de Barcelona, Disseny Hub Barcelona
 • Avanti Studio: consultoria wayfinding universal, Continguts, Disseny de la senyalística, planimetries i pictogrames
 • Disseny industrial: Avanti Studio amb Ernest Ameller

DHUB Barcelona.
Espai d' informació temporal

Punt d’informació de l’edifici, de durada limitada (1 any), compta amb panells informatius gràfics/multimèdia, torretes de benvinguda amb plànols d’orientació, 2 taules d’atenció al públic i banquetes per seure.  
La bastida és un sistema modular econòmic i versàtil, la combinació dels seus diferents components ens ha permès dissenyar i construir gran varietat de mobiliari i adaptar-lo a les necessitats del client a mida que el projecte avançava.
Els mòduls es poden moure sense esforç per una sola persona, (totes les estructures duen incorporades rodes).

DHUB Barcelona.
Espai d' informació temporal

Punt d’informació de l’edifici, de durada limitada (1 any), compta amb panells informatius gràfics/multimèdia, torretes de benvinguda amb plànols d’orientació, 2 taules d’atenció al públic i banquetes per seure.  
La bastida és un sistema modular econòmic i versàtil, la combinació dels seus diferents components ens ha permès dissenyar i construir gran varietat de mobiliari i adaptar-lo a les necessitats del client a mida que el projecte avançava.
Els mòduls es poden moure sense esforç per una sola persona, (totes les estructures duen incorporades rodes).

 • Any: 2014
 • Client: Ajuntament de Barcelona, Disseny Hub Barcelona
 • Avanti Studio: consultoria wayfinding universal, Continguts, Disseny de la senyalística, planimetries i pictogrames
 • Disseny industrial: Avanti Studio amb Ernest Ameller
 •  
Visitantes y sistema de orientación
Detalle de paneles interpretativos
DHUB, Punto de Información temporal, Punto de Información del edificio, de duración limitada (1 año), cuenta con paneles informativos gráficos/multimedia, torretas de bienvenida con planos de orientación, 2 mesas de atención al público y bancos para sentarse. El andamio es un sistema modular económico y versátil, la combinación de sus diferentes componentes nos ha permitido diseñar y construir gran variedad de mobiliario y adaptarlo a les necesidades del cliente a medida que el proyecto avanzaba.Los módulos se pueden mover sin esfuerzo por una sola persona, (todas las estructuras llevan incorporadas ruedas).Dirección de arte, diseño de módulos y diseño gráfico de los paneles y planos informativos.
Mesa informativa
Material de difusión sobre mesa informativa
DHUB, Punto de Información temporal, Punto de Información del edificio, de duración limitada (1 año), cuenta con paneles informativos gráficos/multimedia, torretas de bienvenida con planos de orientación, 2 mesas de atención al público y bancos para sentarse. El andamio es un sistema modular económico y versátil, la combinación de sus diferentes componentes nos ha permitido diseñar y construir gran variedad de mobiliario y adaptarlo a les necesidades del cliente a medida que el proyecto avanzaba.Los módulos se pueden mover sin esfuerzo por una sola persona, (todas las estructuras llevan incorporadas ruedas).Dirección de arte, diseño de módulos y diseño gráfico de los paneles y planos informativos.

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Per saber més sobre el projecte

Share on email

Escriu-nos si vols saber més sobre els nostres serveis, conferències o tallers.

Envia’ns els teus dubtes des d’aquest formulari

Subscriu-te a la Newsletter

Avanti Studio

Disseny estratègic d’entorns de comunicació per connectar amb el públic real i potencial

Contacte

Avís

DHUB Barcelona

Paneles de orientación dentro del edificio
Siaatema de paneles de orientación en el edificio
DHUB, Consultoría y diseño wayfinding, Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de la señalización temporal exterior e interior y dirección de la implantación.
 • Any: —
 • Client: Disseny Hub Barcelona
 • Avanti Studio: Consultoria, Senyalística / Wayfinding, Gràfica, Disseny per a Tothom, Disseny de Planimetries, Disseny de Pictogrames

DHUB Barcelona
Consultoria i disseny wayfinding

Consultoria i disseny wayfinding (sistemes d’orientació) per a l’edifici. Disseny de la senyalística temporal exterior i interior i direcció de la implantació.

DHUB Barcelona
Consultoria i disseny wayfinding

Consultoria i disseny wayfinding (sistemes d’orientació) per a l’edifici. Disseny de la senyalística temporal exterior i interior i direcció de la implantació.

 • Any: —
 • Client: Disseny Hub Barcelona
 • Avanti Studio: Consultoria, Senyalística / Wayfinding, Gràfica, Disseny per a Tothom, Disseny de Planimetries, Disseny de Pictogrames
 •  
DHUB, Consultoría y diseño wayfinding, Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de la señalización temporal exterior e interior y dirección de la implantación.
DHUB, Consultoría y diseño wayfinding, Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de la señalización temporal exterior e interior y dirección de la implantación.
DHUB, Consultoría y diseño wayfinding, Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de la señalización temporal exterior e interior y dirección de la implantación.
DHUB, Consultoría y diseño wayfinding, Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de la señalización temporal exterior e interior y dirección de la implantación.
DHUB, Consultoría y diseño wayfinding, Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de la señalización temporal exterior e interior y dirección de la implantación.
DHUB, Consultoría y diseño wayfinding, Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de la señalización temporal exterior e interior y dirección de la implantación.
DHUB, Consultoría y diseño wayfinding, Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de la señalización temporal exterior e interior y dirección de la implantación.
DHUB, Consultoría y diseño wayfinding, Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de la señalización temporal exterior e interior y dirección de la implantación.
DHUB, Consultoría y diseño wayfinding, Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de la señalización temporal exterior e interior y dirección de la implantación.
DHUB, Consultoría y diseño wayfinding, Consultoria y diseño wayfinding (sistemas de orientación) para el edificio. Diseño de la señalización temporal exterior e interior y dirección de la implantación.

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Per saber més sobre el projecte

Share on email

Escriu-nos si vols saber més sobre els nostres serveis, conferències o tallers.

Envia’ns els teus dubtes des d’aquest formulari

Subscriu-te a la Newsletter

Avanti Studio

Disseny estratègic d’entorns de comunicació per connectar amb el públic real i potencial

Contacte

Avís

Espacios Festivales. Flamenco Ciutat Vella

Taller de Músics, 18 Flamenco Ciutat Vella-Ambientación, Conceptualitzación del espacio de participación
Taller de Músics, 18 Flamenco Ciutat Vella-Ambientación, Conceptualitzación del espacio de participación
Taller de Músics, 18 Flamenco Ciutat Vella-Ambientación, Conceptualitzación del espacio de participación
 • Any: — 
 • Client: Taller de Músics
 • Avanti Studio: Creativitat, Gràfica, Disseny d’espais, Wayfinding / Senyalística

Espacios Festivales.
Flamenco Ciutat Vella

Senyalística i gràfica per l’ambientació de diverses edicions del festival especialitzat a explorar els nous camins de la música flamenca.

Espacios Festivales.
Flamenco Ciutat Vella

Senyalística i gràfica per l’ambientació de diverses edicions del festival especialitzat a explorar els nous camins de la música flamenca.

 • Any: — 
 • Client: Taller de Músics
 • Avanti Studio: Creativitat, Gràfica, Disseny d’espais, Wayfinding / Senyalística
Taller de Músics, Ambientación Flamenco Ciutat Vella, Señalética y gráfica para la ambientación de varias ediciones del festival especializado en explorar los nuevos caminos de la música flamenca. Dirección de arte y diseño gráfico.
Taller de Músics, Ambientación Flamenco Ciutat Vella, Señalética y gráfica para la ambientación de varias ediciones del festival especializado en explorar los nuevos caminos de la música flamenca. Dirección de arte y diseño gráfico.
Taller de Músics, Ambientación Flamenco Ciutat Vella, Señalética y gráfica para la ambientación de varias ediciones del festival especializado en explorar los nuevos caminos de la música flamenca. Dirección de arte y diseño gráfico.
Taller de Músics, Ambientación Flamenco Ciutat Vella, Señalética y gráfica para la ambientación de varias ediciones del festival especializado en explorar los nuevos caminos de la música flamenca. Dirección de arte y diseño gráfico.
Taller de Músics, Ambientación Flamenco Ciutat Vella, Señalética y gráfica para la ambientación de varias ediciones del festival especializado en explorar los nuevos caminos de la música flamenca. Dirección de arte y diseño gráfico.
Taller de Músics, Ambientación Flamenco Ciutat Vella, Señalética y gráfica para la ambientación de varias ediciones del festival especializado en explorar los nuevos caminos de la música flamenca. Dirección de arte y diseño gráfico.
Taller de Músics, Ambientación Flamenco Ciutat Vella, Señalética y gráfica para la ambientación de varias ediciones del festival especializado en explorar los nuevos caminos de la música flamenca. Dirección de arte y diseño gráfico.
Taller de Músics, Ambientación Flamenco Ciutat Vella, Señalética y gráfica para la ambientación de varias ediciones del festival especializado en explorar los nuevos caminos de la música flamenca. Dirección de arte y diseño gráfico.
Taller de Músics, Ambientación Flamenco Ciutat Vella, Señalética y gráfica para la ambientación de varias ediciones del festival especializado en explorar los nuevos caminos de la música flamenca. Dirección de arte y diseño gráfico.
Taller de Músics, 18 Flamenco Ciutat Vella-Ambientación, Conceptualitzación del espacio de participación
Taller de Músics, 18 Flamenco Ciutat Vella-Ambientación, Conceptualitzación del espacio de participación
Taller de Músics, 18 Flamenco Ciutat Vella-Ambientación, Conceptualitzación del espacio de participación
Taller de Músics, 18 Flamenco Ciutat Vella-Ambientación, Conceptualitzación del espacio de participación
Taller de Músics, 18 Flamenco Ciutat Vella-Ambientación, Conceptualitzación del espacio de participación
Taller de Músics, 18 Flamenco Ciutat Vella-Ambientación, Conceptualitzación del espacio de participación
Taller de Músics, 18 Flamenco Ciutat Vella-Ambientación, Conceptualitzación del espacio de participación
Taller de Músics, 18 Flamenco Ciutat Vella-Ambientación, Conceptualitzación del espacio de participación
Taller de Músics, 18 Flamenco Ciutat Vella-Ambientación, Conceptualitzación del espacio de participación

Comparteix 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Per saber més sobre el projecte

Share on email

Escriu-nos si vols saber més sobre els nostres serveis, conferències o tallers.

Envia’ns els teus dubtes des d’aquest formulari

Subscriu-te a la Newsletter

Avanti Studio

Disseny estratègic d’entorns de comunicació per connectar amb el públic real i potencial

Contacte

Avís