• Any: 2020
 • Client: Museu Nacional d’Art de Catalunya
 • Avanti Studio: consultoria wayfinding, fluxes de recorreguts i senyalització, disseny de pictogrames, plànols d’orientació i infografies.
 • Copy: Alex Dobaño i l’equip del museu
 • Il·lustració i maquetació: Ana Rey i Joan Redolad
 • Producció i instal·lació: Grafiks
  Audiovisual: David Arasa

Wayfinding i senyalització preventiva davant la Covid-19. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Avanti Avanti ha desenvolupat un sistema wayfinding de senyalització i d’informació per a la prevenció de la Covid-19 als centres de cultura. El sistema permet que les persones puguin disfrutar de la cultura de manera segura i comfortable, i s’ha implementat també al Museo Picasso, la Sagrada Familia i a la Casa Museo Gaudí.

Wayfinding i senyalització preventiva davant la Covid-19. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Avanti Avanti ha desenvolupat un sistema wayfinding de senyalització i d’informació per a la prevenció de la Covid-19 als centres de cultura. El sistema permet que les persones puguin disfrutar de la cultura de manera segura i comfortable, i s’ha implementat també al Museo Picasso, la Sagrada Familia i a la Casa Museo Gaudí.

 • Any: 2020
 • Client: Museu Nacional d’Art de Catalunya
 • Avanti Studio: consultoria wayfinding, fluxes de recorreguts i senyalització, disseny de pictogrames, plànols d’orientació i infografies.
 • Copy: Alex Dobaño i equip del museu
 • Il·lustració i maquetació: Ana Rey i Joan Redolad
 • Producció i instal·lació: Grafiks
  Audiovisual: David Arasa
 •  

“La falta d’uniformitat en la informació i els continus canvis en les normatives de prevenció, suposen una de les principals amenaces per a la ràpida recuperació de la confiança dels públics i de les plantilles dels espacis de la cultura. Els museus necessiten solucions ad hoc per informar amb claredat i consistència a través d’un fil narratiu que discorri per tots els mitjans; iniciant-se en la publicitat impresa i els canals digitals i finalitzant en la gràfica de l’entorn o la senyalització.” 

Alex Dobaño, soci fundador d’Avanti Studio i consultor de disseny wayfinding.

Wayfinding integral

La Covid-19 ha portat als museus a enfrentar-se a un important dilema, reduïr els espais i serveis oberts al públic, o portar a terme un replantejament integral de la experiència de la visita i dels recursos de comunicació.

El sistema wayfinding de prevenció concebut per Avanti Studio parteix d’una visió integral. Complementa la planificació de fluxes de recorreguts, la senyalètica i la gràfica espacial amb altres recursos de comunicació i sensibilització: la publicitat en premsa, els continguts i els audiovisuals en xarxes socials.

Comunicació en l’entorn

Un cop al museu la informació es desplega de manera gradual a través de la senyalització. Es presenta la informació necessària solament al lloc i en el moment adequat, amb la finalitat d’interferir el mínim en la experiència museogràfica.

1. En accedir al museu, la cartelleria ens indica que entrem a un edifici segur i comfortable.

2. Abans d’iniciar la visita la càrrega informativa es més intensa. Hi ha una zona de higienització i habilitem un espai de benvinguda informatiu on el públic es prepara per a la visita. Les persones necessiten crear el seu plànol mental del museu per a sentir-se segures, aprendre els nous recorreguts de la visita, informar-se de quins serveis estan temporalment inactius i interioritzar les noves normes de seguretat i comportament.

3. Als espais de circulació, serveis, escales o ascensors s’informa de manera específica sobre el sentit de la circulació, entrades, sortides, aforaments o normes i recomanacions específiques de cada àrea.

4. Dintre de les sales d’exposició, rebaixem les intervencions per a que el públic pugui disfrutar de l’experiència sense distraccions. Les intervencions es limiten a recordar les normes i a reforçar el sentit de la visita.

Señal en la contrahuella de una escalera
Sañal sobre pavimento indicando la entrada a las salas

“El equipo de Avanti Studio dispone de una gran experiencia en este tipo de proyectos. Actúan con celeridad y precisión y aportan soluciones originales e innovadoras que mejoran en el transcurso de la ejecución, siempre con fluidez con el cliente.”

Daniel Giralt-Miracle, Director de contenidos de la Sagrada Família. 

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Per a saber més sobre el projecte

Share on email

Escriu-nos si vols saber més sobre els nostres serveis, conferències o tallers.

Envíans els teus dubtes des d’aquest formulari

Subscriu-te al Newsletter

Avanti Studio

Communication design
for environments
Wayfinding · City
Museum · Diversity

Contacte

Avís