Ilustración de los recorridos de los usuarios del sistema Leer Madrid
Ilustración de los recorridos de los usuarios del sistema Leer Madrid
 • Any: 2018
 • Client: Ayuntamiento de Madrid
 • Avanti Studio: Equip local wayfinding i estratègies de disseny universal
 • Direcció de projecte: Applied Wayfinding
 • Il·lustració: Applied Wayfinding
 • Urbanisme i arquitectura: Paisaje transversal, CG Arquitectos, Urban Networks
 • Dimas García

Leer Madrid. Pla de senyalització peatonal

En 2016 Applied Wayfinding va ser l’empresa seleccionada per a definir la futura senyalització de la capital espanyola. L’empresa britànica va escollir Avanti Studio com equip local i empresa consultora de wayfinding universal per a la redacció del pla de senyalització intel·ligent, sostenible i universal de Madrid.

Leer Madrid. Plan de señalización peatonal de Madrid​

En 2016 Applied Wayfinding fué la empresa seleccionada para definir la futura señalización de la capital española. La empresa británica, eligió a Avanti Studio como equipo local y empresa consultora de wayfinding universal para la redacción del plan de señalización inteligente, sostenible e universal de Madrid.

 • Año: 2018
 • Cliente: Ayuntamiento de Madrid
 • Avanti Studio: equipo local de wayfinding universal
 • Dirección de proyecto: Applied Wayfinding
 • Ilustración: Applied Wayfinding
 • Urbanismo y arquitectura: Paisaje transversal, CG Arquitectos, Urban Networks
 • Dimas García
 •  
Applied Wayfinding

Els beneficis d'un sistema d'orientació sostenible i universal

Madrid té 3,16 milions d’habitants. En 2018 la visitaren 9 milions de persones. És una ciutat cosmopolita on conviuen els residents, amb les persones que es desplacen diàriament a la ciutat, les que la visiten de manera més o menys regular, i els turistes. Madrid ha adquirit una àmplia perspectiva de la diversitat. Un sistema d’orientació flexible, universal i sostenible, oferirà grans beneficis per a la ciutat i les seves persones.

Un sistema per a compensar

El Disseny Wayfinding Universal és una disciplina dirigida a implantar sistemes integrats d’orientació en l’entorn; universals, sostenibles i intel·ligents. La seva finalitat és millorar la llegibilitat dels entorns i facilitar l’orientació de totes les persones amb el màxim d’autonomia.

Per a facilitar l’orientació de tothom en la ciutat, el sistema ha de ser flexible i adaptarse a qualsevol situació, la seva funció és compensar. Compensar la manca de recursos o capacitats individuals de les personas així com les limitacions de llegibilitat de l’entorn.

El sistema s’ha d’adaptar amb naturalitat al màxim de situacions possibles, en entorns de condicions diverses i en canvi permanent. A menys habilitats personals o menor llegibilitat de l’entorn més gran serà el nombre de recursos que el sistema haurà de proporcionar.

Condicionants personals per a l'orientació

Per a Leer Madrid, Avanti Studio va definir les 6 condicions principals que determinen la capacitat individual d’orientar-se en la ciutat:
Idioma, capacitat funcional, perfil socio-econòmic i grau de coneixement de la ciutat, així com el motiu, el ritme i el mode en què ens desplacem.

El cub de la diversitat representa de manera realista les condicions que determinen la capacitat individual d’orientació en la ciutat. El cub ens permet simular múltiples combinacions per a cada individu, situacions a les quals el sistema haurà de donar resposta abans i durant els recorreguts per la ciutat.

Identificación de necesidades partiendo del cubo de la diversidad

La utilizació del cub va permetre a totes les parts implicades canviar la perspectiva davant les necessitats dels usuaris al llarg dels seus recorreguts per la ciutat. Va ampliar la visió de l’equip permetent crear propuestas con más conciencia, creatividad, innovación para Leer Madrid.

He estado pensando, planeando y diseñando sistemas de orientación durante muchos años. La forma en que hablas del diseño universal me ha abierto los ojos. Es muy importante que llevemos esto a nuestro diseño para que realmente podamos marcar la diferencia pensando en las personas.”

Richard Simon, socio y director de planificación de Applied Wayfinding.

Cubo de la Diversidad

El cubo de la diversidad, es una herramienta concebida por Avanti Studio y la Design for All Foundation. Es uno de nuestros recursos de co-creación para la innovación de  productos y servicios con perspectiva de diversidad. ¿Lo quieres probar?

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin

Per saber més sobre el projecte

Compartició en email

Escriu-nos si vols saber més sobre els nostres serveis, conferències o tallers.

Envia’ns els teus dubtes des d’aquest formulari

Subscriu-te a la Newsletter

Avanti Studio

Disseny estratègic d’entorns de comunicació per connectar amb el públic real i potencial

Contacte

Avís